Ústav teorie informace a automatizace

Towards electronic democracy

Vedoucí projektu: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): ESF
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2002 - 2007
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 28.01.2011
Ustav teorie informace a automatizace