Ústav teorie informace a automatizace

AS seminář: Slepá separace a dekonvoluce dynamických medicínských studií

Přednášející: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
Datum a čas konání: 10.11.2014 - 11:00
Místnost: 474
Oddělení: Adaptivní systémy (AS)

Podrobnosti:

Seminář se bude věnovat pravděpodobnostním modelům slepé separace a dekonvoluce v dynamických medicínských studiích. Bude představen základní model maticové dekompozice a na jejím základě budou diskutována rozšíření tohoto modelu pomocí modelu dekonvoluce a pomocí předpokladu řídkosti obrazové matice. Model dekonvoluce vnáší do výpočtu i jisté numerické problémy, které budou naznačeny a diskutovány. Výsledky budou demonstrovány na datech z dynamické scintigrafie ledvin a dynamické positronové emisní tomografie.
Ustav teorie informace a automatizace