Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

AS seminář: Slepá separace a dekonvoluce dynamických medicínských studií

Datum a čas: 
10.11.2014 - 11:00
Místnost: 
Přednášející: 
Seminář se bude věnovat pravděpodobnostním modelům slepé separace a dekonvoluce v dynamických medicínských studiích. Bude představen základní model maticové dekompozice a na jejím základě budou diskutována rozšíření tohoto modelu pomocí modelu dekonvoluce a pomocí předpokladu řídkosti obrazové matice. Model dekonvoluce vnáší do výpočtu i jisté numerické problémy, které budou naznačeny a diskutovány. Výsledky budou demonstrovány na datech z dynamické scintigrafie ledvin a dynamické positronové emisní tomografie.
06.11.2014 - 14:06