Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

general

Servisní oddělení

Hospodářsko-správní oddělení

Vedoucí oddělení:
Ing. Jaroslava Marešová

Zástupce vedoucího:
Olga Pokorná

více informací:

Provozní oddělení

Vedoucí oddělení:
Pavel Zeman

Zástupce vedoucího:
Jindřich Smutný

Sekretářka:
Helena Polanová

tel: +420 286 890 311

admin: 02.05.2018 - 13:35

DAR centrum

Centrum DAR je zapojeno do základního a aplikovaného výzkumu v oblastech vývoje modelů znalostí za neurčitosti a jejich aplikací na systémy počítačové podpory rozhodování. Obecným cílem centra je podstatným způsobem přispět k rozvoji jednotné teoretické, algoritmické a programové základny pro řešení řady reálných problémů spjatých s rozhodováním ve složitých reálných situacích, především pak při rozhodování založeném na různých zdrojích znalostí a dat.

Centrum je koordinováno ÚTIA. Ostatní partneři jsou z:

admin: 02.05.2018 - 13:35

Kybernetika

admin: 02.05.2018 - 13:35

Knihovna

Příjmení
Halíř
admin: 02.05.2018 - 13:35

Board of the Institute

Chairman: Prof. Radim Jiroušek, DrSc.

Deputy chairman: Ing. František Matúš, CSc.

Members: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. Doc. Ing. Michal Haindl, DrSc. Prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc. Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c. Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. Ing. Igor Vajda, DrSc.

admin: 07.04.2008 - 09:23

Vědecká oddělení

Adaptivní systémy (AS) - stránky oddělení
Adaptivní řízení, bayesovské odhadování a předpovídání; rozhodování za neurčitosti a proměnnosti (koncepce, teorie, algoritmy, programové vybavení a aplikace).

admin: 02.05.2018 - 13:35

International - Bilateral Agreements

  • Belgium: University of Gent, Dept. of Applied Mathematics Research in the field of fuzzy quantities and decision-making under uncertainty
  • China: Hong Kong: City University of Hong Kong, Centre for Chaos and Synchronisation. Research in non-liear systems and chaos theory.
  • France: CNRS, Laboratoire d'Automatique de Grenoble, CNRS, Laboratoire d'Automatique de Nantes, Research in the control tgheory.
  • Hungary: Computer and Automatique Institute, Hung. Acad. Of Sci. Research in adaptive control.
admin: 07.10.2009 - 12:48

Kontakty

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

Pod Vodárenskou věží 4
182 08
Praha 8
Česká republika
tel: +420 266 052 422
sekretariát: +420 286 890 298
fax: +420 286 890 378
admin: 02.05.2018 - 14:49

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - general