Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

general

Ing. Vít Škvára

Pozice: 
Doktorand
Kontakty
Místnost: 
Telefon: 
266052546
Mail: 
Odborné zájmy: 
Bayesovské odhadování
Publikace ÚTIA: 
seznam
Podrobnosti o doktorském studiu
Typ studia: 
prezenční
Název práce: 
Bayesovské regularizace špatně podmíněných inverzních úloh
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor studia (CS): 
Matematické inženýrství
Zahájení studia: 
01.10.2016

2016-nyní: PhD student oboru Matematické inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT. Téma disertační práce: "Bayesian regularization of ill-posed inverse problems". 2010-2016: Titul Ing. v oboru Aplikované matematicko-stochastické metody. Táma diplomové práce: "Stochastic model of plasma boundary of a tokamak and its estimation". Zaměstnání: 2017-nyní: PhD student na ÚTIA, AV ČR. 2016-nyní: PhD student na ÚFP, AV ČR. 2014-2016: datový analytik ve společnosti Bileto Technologies.

22.08.2018 - 10:39

Ing. Václav Kůs, Ph.D.

Pozice: 
vědecký pracovník
Kontakty
Místnost: 
Telefon: 
266052307
Mail: 
Odborné zájmy: 
Statistické odhady hustot pravděpodobností pomocí principu minimální vzdálenosti založených na teorii dispartity a informačních divergencích. Vyhodnocení a verifikace základních statistických vlastností odhadů jako konsistence, robustnost a eficience a jejich aplikace na multiagentní a rozhodovací problémy.
Publikace ÚTIA: 
seznam
11.02.2016 - 11:29

Systémy popsané parciálními diferenciálními rovnicemi s různými typy zpoždění

Zahájení: 
2016
Ukončení: 
2018
Identifikační číslo: 
GA16-06678S
Typ projektu (EU): 
other
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Publikace ÚTIA: 
seznam
04.04.2016 - 13:19

Racionalita a uvažování

Zahájení: 
2016
Ukončení: 
2018
Identifikační číslo: 
GA16-09848S
Typ projektu (EU): 
other
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Publikace ÚTIA: 
seznam
16.03.2018 - 16:51

Uděleny ceny v soutěži o nejlepší publikaci ÚTIA

Dne 2.11.2015 byly oceněným výhercům soutěže o nejlepší publikaci slavnostně uděleny diplomy za jejich práci. Podrobnosti zde.
02.05.2018 - 13:37

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Místo konání: Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8
Datum a doba otevření: 5. a 6. listopadu, 10 - 15 hod.
Kontakt: Dr. Ing. Lubomír Soukup, tel.: 266 052 551, e-mail: soukup@utia.cas.cz

02.05.2018 - 13:37

Statistika

Fakulta: 
Fakulta dopravní ČVUT
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní
Vyučován: 
Ne

Popisná statistika, náhodný vektor, nezávislost, korelace. Úvod do teorie odhadu a testování hypotéz. Testy hypotéz o shodě dvou středních hodnot a podílů, neparametrické testy. Regresní a korelační analýza.

14.06.2018 - 13:03

.

Typ kurzu: 
magisterský
Vyučován: 
Ne
06.01.2015 - 11:36

setkání bývalých pracovníků ÚTIA

Setkani senioru
Fotografie z každoročního setkávání bývalých pracovníků ÚTIA

Odkaz na fotodokumentaci setkání konaných v letech 2003 - 2014:
02.05.2018 - 13:37

Nejlepší publikace 2014

Ředitel ústavu předal diplomy vítězům soutěže o nejlepší publikaci roku 2014. Ocenění jsou (zleva): Jiří Grim, Milan Studený, Petr Augusta, Petra Augustová, Michal Červinka, Petr Pecha, Filip Šroubek a Jan M. Swart.
Autor fotografie: Stanislav Saic
Gratulujeme!
02.05.2018 - 13:37

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - general