Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

general

Uděleny ceny v soutěži o nejlepší publikaci ÚTIA

Dne 2.11.2015 byly oceněným výhercům soutěže o nejlepší publikaci slavnostně uděleny diplomy za jejich práci. Podrobnosti zde.
02.05.2018 - 13:37

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Místo konání: Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8
Datum a doba otevření: 5. a 6. listopadu, 10 - 15 hod.
Kontakt: Dr. Ing. Lubomír Soukup, tel.: 266 052 551, e-mail: soukup@utia.cas.cz

02.05.2018 - 13:37

Statistika

Faculcy: 
Fakulta dopravní ČVUT
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní
Vyučován: 
Ne

Popisná statistika, náhodný vektor, nezávislost, korelace. Úvod do teorie odhadu a testování hypotéz. Testy hypotéz o shodě dvou středních hodnot a podílů, neparametrické testy. Regresní a korelační analýza.

14.06.2018 - 13:03

.

Typ kurzu: 
magisterský
Vyučován: 
Ne
06.01.2015 - 11:36

setkání bývalých pracovníků ÚTIA

Setkani senioru
Fotografie z každoročního setkávání bývalých pracovníků ÚTIA

Odkaz na fotodokumentaci setkání konaných v letech 2003 - 2014:
02.05.2018 - 13:37

Nejlepší publikace 2014

Ředitel ústavu předal diplomy vítězům soutěže o nejlepší publikaci roku 2014. Ocenění jsou (zleva): Jiří Grim, Milan Studený, Petr Augusta, Petra Augustová, Michal Červinka, Petr Pecha, Filip Šroubek a Jan M. Swart.
Autor fotografie: Stanislav Saic
Gratulujeme!
02.05.2018 - 13:37

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Místo konání: Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8
Datum a doba otevření: 6. a 7. listopadu, 10 - 15 hod.
Kontakt: Dr. Ing. Lubomír Soukup, tel.: 266 052 551, e-mail: soukup@utia.cas.cz

Tato akce se koná v rámci Týdne vědy a techniky.

Témata exkurzí

02.05.2018 - 13:37

Určení zdrojového členu úniku radiace pomocí inverzního disperzního modelování atmosféry

Zahájení: 
2014
Ukončení: 
2017
Identifikační číslo: 
7F14287
Typ projektu (EU): 
other
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Publikace ÚTIA: 
seznam
13.07.2016 - 10:02

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Místo konání: Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8
Datum a doba otevření: 7. a 8. listopadu, 10 - 15 hod.
Kontakt: Dr. Ing. Lubomír Soukup, tel.: 266 052 551, e-mail: soukup@utia.cas.cz

02.05.2018 - 13:37

Dny otevřených dveří

Místo konání: Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8
Datum a doba otevření: 8. a 9. listopadu, 10 - 15 hod.
Kontakt: Dr. Ing. Lubomír Soukup, tel.: 266 052 551, e-mail: soukup@utia.cas.cz

Tato akce se koná v rámci Týdne vědy a techniky.

Témata exkurzí

02.05.2018 - 13:37

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - general