Institute of Information Theory and Automation

SI

Marek

Jméno: 
Tomáš
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
RO
Pozice anglicky: 
research associate
Odborné zájmy (anglicky): 
time series analysis
Kontakty
Místnost: 
113
Linka: 
2426
Mail: 
marek
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Externí školitel: 
Prof. Jiří Anděl DrSc.
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
31.03.2003
Konec studia: 
19.09.2005
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Pazák

Jméno: 
Tomáš
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
postdoc
Odborné zájmy (anglicky): 
geom. a topologie, glob. analýza a obecné strukt.
Kontakty
Místnost: 
115
Linka: 
2396
Mail: 
pazak
Doména mailu: 
math.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Externí školitel: 
RNDr. Bohuslav Balcar DrSc.
Typ studia: 
externí
Téma práce (anglicky): 
Strukturní vlastnosti Booleových algeber
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
01.10.2001
Konec studia: 
25.04.2007
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Ševčík

Jméno: 
Jaroslav
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
stochastic analysis, stochastic partial differential equations
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (česky): 
Náhodné bodové procesy v analýze spolehlivosti
Úvazek: 
60%
Obor (česky): 
Pravděpodobnost a matematická statistika
Začátek studia: 
24.10.2006
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Timková

Jméno: 
Jana
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Kontakty
Mail: 
j.timkova
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Bayes methods in survival analysis and applications of MCMC procedures
Téma práce (česky): 
Bayesovské metody a MCMC v analýze přežití
Úvazek: 
60%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Pravděpodobnost a matematická statistika
Začátek studia: 
23.10.2007
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Henclová

Jméno: 
Alena
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Téma práce (anglicky): 
Duality in Multistage Stochastic Programming and its Application to Arbitrage
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
24.10.2000
Konec studia: 
10.05.2005
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Husová

Jméno: 
Jana
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
distanční
Téma práce (anglicky): 
Slabá konvergence pravděpodobnostních měr
Úvazek: 
0%
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Syrovátková

Jméno: 
Jana
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
distanční
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
24.10.2004
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Kotík

Jméno: 
Lukáš
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Kontakty
Mail: 
lukaskotik
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Úvazek: 
50%
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Nielsen

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Odborné zájmy (anglicky): 
image and signal analysis
Kontakty
Místnost: 
121
Linka: 
2584
Mail: 
jnielsen
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
statistické zpracování obrazu
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Začátek studia: 
24.10.2001
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Reisnerová

Jméno: 
Soňa
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (anglicky): 
Náhodné bodové procesy a modely intenzit s aplikací v ekonometrii
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation