Institute of Information Theory and Automation

SI

Slimáček

Jméno: 
Václav
Titul před jménem: 
Bc.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
research assistant
Pozice česky: 
odborný pracovník
Kontakty
Místnost: 
124
Mail: 
v.slimacek
Doména mailu: 
gmail.com
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Hofmanová

Jméno: 
Martina
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Kontakty
Místnost: 
114
Mail: 
mar.hofmanova
Doména mailu: 
seznam.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Degenerate parabolic stochastic partial differential equations
Téma práce (česky): 
Degenerované parabolické stochastické parciální diferenciální rovnice
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
01.10.2010
Konec studia: 
05.07.2013
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Colloquium in memory of Igor Vajda

Igor Vajda

We would like to inform you that Colloquium in memory of Igor Vajda will take place November 12-13, 2010, in Prague, organized by the Institute of Information Theory and Automation (ÚTIA) of the Academy of Sciences of the Czech Republic. The scientific programme is focused on the topics to which Igor Vajda have substantially contributed: the information theory and its applications to mathematical statistics. For further details and updated information please visit the conference website

http://simu0292.utia.cas.cz/workshop10

Prague hosts IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, ICASSP 2011. Prague Congress Centre, May 22-27, 2011.

ICASSP 2011, Prague

ICASSP is the number one international conference for signal processing bringing together over 2000 participants and experts from industry and universities.

New results in testing the goodness-of-fit based in Pearson-type statistics

Department: SI
Supported by (ID): IAA1075403
Grantor: Grant Agency of the Academy of Sciences
Duration: 2004 - 2006
More info: here

Surface-modified carbon composites as potential implantes into human body

Project leader: RNDr. Jiří Michálek, CSc.
Department: SI
Supported by (ID): GA101/06/0226
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2006 - 2008

Forsing

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Web: 
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NLTM003
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Metoda na konstrukce modelů teorie množin a prokazování nedokazatelnosti nebo bezespornosti různých matematických tvrzení.

Seminář z forsingu

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Web: 
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NLTM004
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní
Tematem jsou převážně pokročilé partie z teorie množin: nekonečná kombinatorika, kardinální charakteristiky systémů podmnožin přirozených čísel, Booleovy algebry, generická rozšíření tranzitivních modelů teorie množin, velké kardinály.

Stochastic space-time systems

Project leader: Mgr. Martin Ondreját, Ph.D.
Department: SI
Supported by (ID): GAP201/10/0752
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2010 - 2014

Šiman

Jméno: 
Miroslav
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
research fellow
Pozice česky: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
data depth, multiple-output quantile regression
Odborné zájmy (česky): 
datová hloubka, mnohorozměrná kvantilová regrese
Kontakty
Místnost: 
81
Linka: 
2019
Mail: 
siman
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation