Institute of Information Theory and Automation

SI

Vybrané partie ze stochastické analýzy

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NSTP241
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Přednáška je soustředěna na dvě témata: a) slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic (existence pro rovnice s omezeným borelovským driftem a aditivním šumem a pro rovnice se spojitými koeficienty, slabá a silná jednoznačnost řešení), b) kvalitativní vlastnosti řešení (různé typy ljapunovské stability).

Novák

Jméno: 
Petr
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Kontakty
Mail: 
novap4dm
Doména mailu: 
artax.karlin.mff.cuni.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Metods of statistical analysis and diagnostics for regression models in survival analysis
Téma práce (česky): 
Metody statistické analýzy a diagnostiky pro regresní modely v analýze přežití
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Pravděpodobnost a matematická statistika
Začátek studia: 
24.10.2009
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Large interacting lattice systems: Gibbs states and phase transitions

Project leader: Doc. RNDr. Martin Janžura, CSc.
Department: SI
Supported by (ID): GA201/09/1931
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2009 - 2011
More info: here

Typical return times in dynamical systems

Project leader: Mgr. Michal Kupsa, Ph.D.
Department: SI
Supported by (ID): KJB100750901
Grantor: Grant Agency of the Academy of Sciences
Duration: 2009 - 2011
More info: here

Advanced methods of blind source separation and blind deconvolution

Project leader: Ing. Petr Tichavský, CSc.
Department: SI
Supported by (ID): GA102/09/1278
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2009 - 2013
More info: here

Prague Stochastics 2010

Faculty of Mathematics and Physics, Malostranské náměstí 25

more info: http://simu0292.utia.cas.cz/pragstoch2010/

Continuing the series of international conferences on stochastics organized in Prague since 1956 the Department of Probability and Mathematical Statistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University and the Department of Stochastic Informatics, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic organize the Prague Stochastics 2010 which will be held from August 30 to September 3, 2010.

Systémy částic

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMTP612
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní
Systémy částic jsou rodiny Markovských procesů indexovaných mříží s lokálními závislostmi. Přestože jednotlivý proces v jednom bodě bývá velmi jednoduchý Markovský proces s konečným stavovým prostorem, závislost mezi sousedními body způsobí v celkovém systému zajímavé chování, jako jsou fázové přechody. Průzkum systémů částic jako pole matematického zkoumání začal v sedmdesátých letech minulého století a byl původně motivován problémy teoretické fyziky. Od té doby obor prošel velkým růstem a našly se vztahy a aplikace k různým jiným vědeckým oborům.

Workshop on Limit Theorems

The workshop will be held in UTIA from August 3 to August 6, 2009. The topics concern mainly the central limit theorem and invariance principles for sequences and arrays of dependent random variables. Many specialists of the field already confirmed their participation.

For more information see webpage: http://simu0292.utia.cas.cz/workshop09

We welcome you to attend the workshop.

Lucie Fajfrova (UTIA) and Dalibor Volny (Universite de Rouen, France), on behalf of the organisers.

Karlová

Jméno: 
Andrea
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Kontakty
Mail: 
andrea.karlova
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
distanční
Téma práce (anglicky): 
Models and statistical analysis of financial time series and their extremes
Téma práce (česky): 
Modely a statistická analýza finančních časových řad a jejich extrémů
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
pravděpodobnost a matematická statistika
Začátek studia: 
23.10.2005
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Pazák

Jméno: 
Tomáš
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
postdoc
Odborné zájmy (anglicky): 
geom. a topologie, glob. analýza a obecné strukt.
Kontakty
Místnost: 
115
Linka: 
2396
Mail: 
pazak
Doména mailu: 
math.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Externí školitel: 
RNDr. Bohuslav Balcar DrSc.
Typ studia: 
externí
Téma práce (anglicky): 
Strukturní vlastnosti Booleových algeber
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
01.10.2001
Konec studia: 
25.04.2007
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation