Institute of Information Theory and Automation

SI

Forsing

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Web: 
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NLTM003
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Metoda na konstrukce modelů teorie množin a prokazování nedokazatelnosti nebo bezespornosti různých matematických tvrzení.

Seminář z forsingu

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Web: 
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NLTM004
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní
Tematem jsou převážně pokročilé partie z teorie množin: nekonečná kombinatorika, kardinální charakteristiky systémů podmnožin přirozených čísel, Booleovy algebry, generická rozšíření tranzitivních modelů teorie množin, velké kardinály.

Stochastic space-time systems

Project leader: Mgr. Martin Ondreját, Ph.D.
Department: SI
Supported by (ID): GAP201/10/0752
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2010 - 2014

Šiman

Jméno: 
Miroslav
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
research fellow
Pozice česky: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
data depth, multiple-output quantile regression
Odborné zájmy (česky): 
datová hloubka, mnohorozměrná kvantilová regrese
Kontakty
Místnost: 
81
Linka: 
2019
Mail: 
siman
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Vybrané partie ze stochastické analýzy

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NSTP241
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Přednáška je soustředěna na dvě témata: a) slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic (existence pro rovnice s omezeným borelovským driftem a aditivním šumem a pro rovnice se spojitými koeficienty, slabá a silná jednoznačnost řešení), b) kvalitativní vlastnosti řešení (různé typy ljapunovské stability).

Novák

Jméno: 
Petr
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Kontakty
Mail: 
novap4dm
Doména mailu: 
artax.karlin.mff.cuni.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Metods of statistical analysis and diagnostics for regression models in survival analysis
Téma práce (česky): 
Metody statistické analýzy a diagnostiky pro regresní modely v analýze přežití
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Pravděpodobnost a matematická statistika
Začátek studia: 
24.10.2009
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Large interacting lattice systems: Gibbs states and phase transitions

Project leader: Doc. RNDr. Martin Janžura, CSc.
Department: SI
Supported by (ID): GA201/09/1931
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2009 - 2011
More info: here

Typical return times in dynamical systems

Project leader: Mgr. Michal Kupsa, Ph.D.
Department: SI
Supported by (ID): KJB100750901
Grantor: Grant Agency of the Academy of Sciences
Duration: 2009 - 2011
More info: here

Advanced methods of blind source separation and blind deconvolution

Project leader: Ing. Petr Tichavský, CSc.
Department: SI
Supported by (ID): GA102/09/1278
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2009 - 2013
More info: here

Prague Stochastics 2010

Faculty of Mathematics and Physics, Malostranské náměstí 25

more info: http://simu0292.utia.cas.cz/pragstoch2010/

Continuing the series of international conferences on stochastics organized in Prague since 1956 the Department of Probability and Mathematical Statistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University and the Department of Stochastic Informatics, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic organize the Prague Stochastics 2010 which will be held from August 30 to September 3, 2010.

Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation