Institute of Information Theory and Automation

SI

Prague hosts IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, ICASSP 2011. Prague Congress Centre, May 22-27, 2011.

ICASSP 2011, Prague

ICASSP is the number one international conference for signal processing bringing together over 2000 participants and experts from industry and universities.

New results in testing the goodness-of-fit based in Pearson-type statistics

Department: SI
Supported by (ID): IAA1075403
Grantor: Grant Agency of the Academy of Sciences
Duration: 2004 - 2006
More info: here

Surface-modified carbon composites as potential implantes into human body

Project leader: RNDr. Jiří Michálek, CSc.
Department: SI
Supported by (ID): GA101/06/0226
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2006 - 2008

Forsing

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Web: 
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NLTM003
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Metoda na konstrukce modelů teorie množin a prokazování nedokazatelnosti nebo bezespornosti různých matematických tvrzení.

Seminář z forsingu

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Web: 
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NLTM004
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní
Tematem jsou převážně pokročilé partie z teorie množin: nekonečná kombinatorika, kardinální charakteristiky systémů podmnožin přirozených čísel, Booleovy algebry, generická rozšíření tranzitivních modelů teorie množin, velké kardinály.

Stochastic space-time systems

Project leader: Mgr. Martin Ondreját, Ph.D.
Department: SI
Supported by (ID): GAP201/10/0752
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2010 - 2014

Šiman

Jméno: 
Miroslav
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
research fellow
Pozice česky: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
data depth, multiple-output quantile regression
Odborné zájmy (česky): 
datová hloubka, mnohorozměrná kvantilová regrese
Kontakty
Místnost: 
81
Linka: 
2019
Mail: 
siman
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Vybrané partie ze stochastické analýzy

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NSTP241
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Přednáška je soustředěna na dvě témata: a) slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic (existence pro rovnice s omezeným borelovským driftem a aditivním šumem a pro rovnice se spojitými koeficienty, slabá a silná jednoznačnost řešení), b) kvalitativní vlastnosti řešení (různé typy ljapunovské stability).

Novák

Jméno: 
Petr
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Kontakty
Mail: 
novap4dm
Doména mailu: 
artax.karlin.mff.cuni.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Metods of statistical analysis and diagnostics for regression models in survival analysis
Téma práce (česky): 
Metody statistické analýzy a diagnostiky pro regresní modely v analýze přežití
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Pravděpodobnost a matematická statistika
Začátek studia: 
24.10.2009
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Large interacting lattice systems: Gibbs states and phase transitions

Project leader: Doc. RNDr. Martin Janžura, CSc.
Department: SI
Supported by (ID): GA201/09/1931
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2009 - 2011
More info: here
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation