Institute of Information Theory and Automation

Dynamic Decision Making

Lecturer: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Faculty: Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Type of course: magisterský, doktorandský
Department: AS
Semester: zimní
Active: yes
Responsible for information: AS
Last modification: 01.12.2009
Institute of Information Theory and Automation