Institute of Information Theory and Automation

You are here

Dynamic Decision Making

Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Semester: 
zimní
Course type: 
magisterský
doktorandský
Current: 
Ano
2009-12-01 10:21