Ústav teorie informace a automatizace

Dynamic Decision Making

Přednášející: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Fakulta: Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Typ kurzu: magisterský, doktorandský
Oddělení zajištující výuku: AS
Semestr: zimní
Vyučován: Ano
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 01.12.2009
Ustav teorie informace a automatizace