Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

TR

Čestný titul AV ČR udělen prof. Ing. Vladimíru Kučerovi, DrSc.

Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky, jmenovala dne 18. prosince 2017 prof. Ing. Vladimíra Kučeru, DrSc. emeritním vědeckým pracovníkem Akademie věd České republiky za celoživotní úspěšnou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru.
13.06.2018 - 10:36

Paper, co-authored by Prof. S. Celikovsky from Department of Control Theory awarded "EEA Demonstrator Paper Prize" at IFAC 2017 World Congress in Toulouse, France

The paper entitled "Time-Optimal Control for Bilinear Nonnegative-In-Control Systems: Application to Magnetic Manipulation" by Jiri Zemanek, Sergej Celikovsky a Zdenek Hurak was awarded the EEA Demonstrator Paper Prize. This special demonstrator prize is funded by Club EEA (French association of professors and researchers in electrical and information sciences). "EEA Demonstrator Paper Prize" https://www.ifac2017.org/prizes#DPP see more http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896317325430
02.05.2018 - 13:38

Paper, co-authored by Prof. S. Celikovsky from Department of Control Theory awarded "EEA Demonstrator Paper Prize" at IFAC 2017 World Congress in Toulouse, France.

The paper entitled "Time-Optimal Control for Bilinear Nonnegative-In-Control Systems: Application to Magnetic Manipulation" by Jiri Zemanek, Sergej Celikovsky a Zdenek Hurak was awarded the EEA Demonstrator Paper Prize. This special demonstrator prize is funded by Club EEA (French association of professors and researchers in electrical and information sciences). "EEA Demonstrator Paper Prize" https://www.ifac2017.org/prizes#DPP see more http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896317325430
02.05.2018 - 13:38

Řízení kráčejících robotů metodou sladěných virtuálních holonomních omezení

Zahájení: 
2017
Ukončení: 
2019
Identifikační číslo: 
GA17-04682S
Typ projektu (EU): 
other
Zaměření projektu.: 
teoretický
Publikace ÚTIA: 
seznam
26.06.2017 - 13:25

Cena děkana ČVUT FEL v Praze

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., udělil dne 20.2.2017 Ing. Milanovi Anderlemu, Ph.D. CENU DĚKANA za vynikající disertační práci "Modelling and Control of Walking Robots".
02.05.2018 - 13:38

Pamětní list

Ředitel ÚTIA AV ČR, v. v. i., Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., udělil dne 3. března 2017 Pamětní list Prof. Ing. Vladimíru Kučerovi, DrSc. při příležitosti 50 let zaměstnání v ÚTIA AV ČR.
02.05.2018 - 13:38

Certificate of Reviewing

Recognition for Dr. Zdenek Beran from the Department of Control Theory.
02.05.2018 - 13:38

Certificate of Reviewing

Uznání pro Mgr. Zdeňka Berana, CSc. z oddělení Teorie řízení.
02.05.2018 - 13:37

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - TR