Ústav teorie informace a automatizace

TR

Analysis and control of globally decomposed strongly nonlinear state space dynamical models with complex interactions of their components

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Oddělení:
Podporováno (ID): GA13-20433S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2013 - 2016

Theory of Dynamical Systems

Oddělení: 
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
letní

Systémy a řízení

Oddělení: 
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Semestr: 
zimní

Řízení robotů

Oddělení: 
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Semestr: 
zimní

Robustní řízení

Oddělení: 
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Semestr: 
letní

Roboti

Oddělení: 
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Semestr: 
zimní

Numerické algoritmy pro řídicí systémy

Oddělení: 
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne

Nelineární systémy

Oddělení: 
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne

Automatické řízení

Oddělení: 
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Semestr: 
letní
Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace