Institute of Information Theory and Automation

ZOI

Dvořák

Jméno: 
Jiří
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Jiří Dvořák
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
analysis of medical images, stochastic geometry, stereology, statistical inference for spatial and space-time point processes
Odborné zájmy (česky): 
analýza medicínských obrazů, stochastická geometrie, stereologie, statistika pro prostorové a časoprostorové bodové procesy
Kontakty
Místnost: 
23
Linka: 
2864
Mail: 
dvorak
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~dvorak/
Podrobnosti o doktorském studiu
Externí školitel: 
RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Statistical inference for spatial point processes
Téma práce (česky): 
Statistika prostorových bodových procesů
Úvazek: 
30%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Pravděpodobnost a matematická statistika
Začátek studia: 
01.10.2010
Konec studia: 
09.09.2014
Short CV, together with a list of recent publications and talks
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Beneš

Jméno: 
Miroslav
Titul před jménem: 
RNDr.
Oddělení: 
ZOI
Miroslav Beneš
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
image databases, image registration, image segmentation
Odborné zájmy (česky): 
obrazové databáze, registrace a segmentace obrazu
Kontakty
Místnost: 
23
Linka: 
2864
Mail: 
benem9am
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (česky): 
Vyhledávání v obrazových databázích
Úvazek: 
50%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
29.09.2005
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Spring school of image processing 2010

The Spring School of Image Processing is a popular meeting point of students and researchers from several Czech institutions involved in image processing research as well as guests from abroad. It is held annually by the end of May.

The program of the 6th edition of the Spring School of Image Processing will consist mainly of tutorial talks given by organizers from the Department of Image Processing (ÚTIA) and participating Ph.D. students. More about the program you can find on the web of Image Processing Department.

Intelligent and information technology for information and control systems decision making support

Project leader: Doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): MSMT 69
Duration: 2006 - 2007

Recognition and classification of multidimensional data using information technologies

Project leader: Doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): MSMT 8
Duration: 2004 - 2005

Image Deconvolution Methods using Prior Information

Project leader: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): ASCR and CSIC (Spain) bilateral
Duration: 2009 - 2010

Detection of JPEG image forgeries using passive-blind detection methods

Project leader: Ing. Babak Mahdian, Ph.D.
Department: ZOI
Supported by (ID): P202/10/P509
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2010 - 2011

New book on pattern recognition

Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition
New monograph Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition, Wiley & Sons Ltd., 2009 (317 pp., ISBN 978-0-470-69987-4) written by UTIA's researchers Jan Flusser, Tomáš Suk and Barbara Zitová, was published on October 30, 2009.

Image analysis and automatic analysis of artwork material layers

Project leader: RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.
Department: ZOI
Supported by (ID): AV ČR M100750901
Grantor: Internal promotion of international cooperation AVČR
Duration: 2009 - 2010

Blažek

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
ZOI
Blazek Jan
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Mulitmodal data processing, artificial intelligence, neural networks, genetic algorithms
Odborné zájmy (česky): 
Zpracování multimodálních dat, umělá inteligence, neuronové sítě, genetické algoritmy
Kontakty
Místnost: 
23
Linka: 
2864
Mail: 
blazek
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://zoi.utia.cas.cz/blazek
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
interní
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
I2 - softwarové inženýrství
Začátek studia: 
30.09.2009

Supervized diploma theses (finalized):

  • Hubert Kindermann (2014) - Optical Character Recognition at Camera Captured Images
  • Radek Fürbach (2013) - Methods for Localization of Image Differences in Different Modalities of Paintings

Supervized bachelor theses (finalized):

Podrobnosti (česky): 

Vedené bakalářské práce (běžící):

  • Petr Bambušek - Agent pro hraní Texas Hold’em pokeru
  • Lukáš Machalík - Aplikace pro on-line sledování závodníků během závodu

Vedené diplomové práce (dokončené):

  • Hubert Kindermann (2014) - Vytěžování textu z fotografií
  • Radek Fürbach (2013) - Metody lokalizace rozdílů v různých modálitách malířských děl
Vedené bakalářské práce (dokončené):
  • Jakub Hajič (2014) - Extracting Control Points from Image Pairs for Perspective Transformation
  • Jiří Mareš (2012) - Klasifikace původu malířských hlinek
  • Hubert Kindermann (2011) - Vytěžování textu ze strojově psaných dokumentů
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation