Institute of Information Theory and Automation

ZOI

GenEx - Systém pro podporu vyhodnocování metody FISH

Project leader: Dr. Ing. Jan Schier,
Department: ZOI
Supported by (ID): TA01010931
Grantor: Technology Agency ČR
Duration: 2011 - 2014

Halíř

Jméno: 
Radim
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Začátek studia: 
01.10.1994
Konec studia: 
31.12.1999
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Multifocus and multimodal image fusion techniques for biomedical applications

Project leader: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): ASCR and CSIC (Spain) bilateral
Duration: 2005 - 2006

Mathematical Methods for Resolution Enhancement of Digital Images

Project leader: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): ASCR and CSIC (Spain) bilateral
Duration: 2007 - 2008

Feature-Based Recognition of Geometrically Deformed Objects and Patterns

Project leader: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): GA102/94/1835
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 1994 - 1995

Moments and Moment Invariants in Image Analysis

Project leader: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): GAP103/11/1552
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2011 - 2013

PIZZARO - Prostředky pro identifikaci obrazového záznamového zařízení, autentifikaci a rekonstrukci obrazu

Project leader: RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Ing. Stanislav Saic, CSc., Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): VG20102013064
Grantor: Ministry of the Interior
Duration: 2010 - 2013
More info: here

Novozámský

Jméno: 
Adam
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
ZOI
novozamsky_adam
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Digital image processing and image forgery detection; Medical imaging; Videokymography; Wireless Capsule Endoscopy;
Odborné zájmy (česky): 
Digitální zpracování obrazu a forenzní analýza obrazových dat; Medicínské zobrazování; Videokymografie; Kapslová endoskopie
Kontakty
Místnost: 
23
Linka: 
2864
Mail: 
novozamsky
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (anglicky): 
Selected Application Areas of Image Processing: Image Forensics and Medical Imaging
Téma práce (česky): 
Vybrané aplikační oblasti zpracování obrazu: forenzní analýza obrazu a lékařské zobrazovací metody
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
Matematické inženýrství
Začátek studia: 
01.10.2010
Adam Novozámský received the M.Sc. degree in informatics from the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University, Prague, in 2010. He is currently finishing the Ph.D. degree with the Institute of Information Theory and Automation cooperating institute of Czech Technical University, Prague. His research interests include medical imaging, image segmentation, and image forensics.

Curriculum-Vitae: here (CZ)

Podrobnosti (česky): 
Adam Novozámský obdržel v roce 2010 magisterský titul z informatiky na ČVUT - Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Nyní dokončuje doktorská studia na Ústavu teorie informace a automatizace, školícím pracovišti ČVUT. Jeho výzkumné zájmy představuje především lékařské zobrazování, segmentace obrazu a forenzní analýza dat.

Curriculum-Vitae: here 

disertace: here (AJ)

Plánovaná obhajoba disertace: jaro 2018

Vedení diplomových prací:

  • Oldřich Vlašič (2017-2018 ČVUT-FJFI) - Registrace VIS a NIR modality uměleckých děl
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Höschl

Jméno: 
Cyril
Titul před jménem: 
RNDr.
Oddělení: 
ZOI
Cyril Hὅschl
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Digital image processing
Odborné zájmy (česky): 
Digitální zpracování obrazu
Kontakty
Místnost: 
46
Linka: 
2451
Mail: 
hoschl
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
01.10.2010
Cyril Höschl received the M.Sc. degree in computer science from the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, in 2010. He is currently pursuing the Ph.D. degree with the Institute of Information Theory and Automation, Prague, Czech Republic, under the supervision of J. Flusser. His research interests include invariants, moments, shape decomposition methods, mobile programming, and visualization of social interactions (sociomapping).

Curriculum Vitae

Podrobnosti (česky): 
Cyril Höschl received the M.Sc. degree in computer science from the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, in 2010. He is currently pursuing the Ph.D. degree with the Institute of Information Theory and Automation, Prague, Czech Republic, under the supervision of J. Flusser. His research interests include invariants, moments, shape decomposition methods, mobile programming, and visualization of social interactions (sociomapping).

Curriculum Vitae

Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation