Institute of Information Theory and Automation

ZOI

Höschl

Jméno: 
Cyril
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
ZOI
Cyril Hὅschl
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Digital image processing
Odborné zájmy (česky): 
Digitální zpracování obrazu
Kontakty
Místnost: 
46
Linka: 
2451
Mail: 
hoschl
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
01.10.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Bednaříková

Jméno: 
Petra
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
ZOI
IMG_4117.JPG
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Image recognition, feature selection
Kontakty
Místnost: 
24
Linka: 
2597
Mail: 
bednarikova
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Začátek studia: 
01.10.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Bartoš

Jméno: 
Michal
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Michal Bartoš ZOI
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Signal/image deconvolution, Perfusion imaging, Practical optimization, 3D free-hand ultrasound
Odborné zájmy (česky): 
Dekonvoluce signálů a obrazů, Perfuzní zobrazování, Praktická optimalizace, 3D ultrasonografie
Kontakty
Místnost: 
24
Linka: 
2597
Mail: 
bartos
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Externí školitel: 
Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (anglicky): 
Advanced signal processing methods in dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging
Téma práce (česky): 
Pokročilé metody zpracování signálů v zobrazování perfúze magnetickou rezonancí
Úvazek: 
65%
Fakulta: 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT
Obor (česky): 
Biomedicínská elektronika a biokybernetika
Začátek studia: 
01.09.2007
Konec studia: 
09.10.2015
List of publications from other institutions:

MACÍČEK, O.; JIŘÍK, R.; STANDARA, M.; BARTOŠ, M.; BARTUŠEK, K. Zpracování dat v MRI perfusní analýze. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství, 616 00 Brno, Technická 12, 2014. s. 47-54. ISBN: 978-80-214-5049- 3.

Podrobnosti (česky): 
Seznam publikací z jiných institucí:

MACÍČEK, O.; JIŘÍK, R.; STANDARA, M.; BARTOŠ, M.; BARTUŠEK, K. Zpracování dat v MRI perfusní analýze. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství, 616 00 Brno, Technická 12, 2014. s. 47-54. ISBN: 978-80-214-5049- 3.

JIŘÍK, R.; SOUČEK, K.; MÉZL, M.; BARTOŠ, M.; DRAŽANOVÁ, E.; DRÁFI, F.; GROSSOVÁ, L.; KRATOCHVÍLA, J.; MACÍČEK, O.; NYLUND, K.; HAMPL, A.; GILJA, O.; TAXT, T.; STARČUK, Z. Blind Deconvolution in Dynamic Contrast- Enhanced MRI and Ultrasound. In 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 2014. p. 4276-4279. ISBN: 978-1-4244-7929- 0.

BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; KRATOCHVÍLA, J.; STANDARA, M.; STARČUK, Z.; TAXT, T. The Precision of DCE- MRI Using the Tissue Homogeneity Model with Continuous Formulation of the Perfusion Parameters. MAGNETIC RESONANCE IMAGING, 2014, vol. 32, no. 5, p. 505-513. ISSN: 0730- 725X.

MACÍČEK, O.; JIŘÍK, R.; BARTOŠ, M.; TAXT, T.; ŠPRLÁKOVÁ, A.; KEŘKOVSKÝ, M.; STANDARA, M.; BARTUŠEK, K.; STARČUK, Z. Interleaved Time-Effective DCE- MRI. MAGNETIC RESONANCE MATERIALS IN PHYSICS BIOLOGY AND MEDICINE. Springer Berlin Heidelberg, 2013. p. 204-205. ISSN: 1352- 8661.

MACÍČEK, O.; JIŘÍK, R.; BARTOŠ, M.; ŠPRLÁKOVÁ, A.; KEŘKOVSKÝ, M.; TAXT, T.; BARTUŠEK, K.; STARČUK, Z. Interleaved DCE and DSC- MRI. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve / Trendy v biomedicínském inženýrství 2013. Podbanské, Vysoké tatry, Slovenská republika: Technická univerzita v Košiciach, 2013. s. 177-180. ISBN: 978-80-8086-208- 4.

KRATOCHVÍLA, J.; JIŘÍK, R.; STANDARA, M.; BARTOŠ, M.; STARČUK, Z.; TAXT, T. Blind Parametric Multi-Channel Deconvolution for Estimation of Arterial Input Function in Dynamic Contrast- Enhanced MRI. MAGMA – Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. Springer Berlin / Heidelberg, 2012. p. 228-229. ISSN: 0968- 5243.

TAXT, T.; JIŘÍK, R.; RYGH, C.; GRÜNER, R.; BARTOŠ, M.; ANDERSEN, E.; CURRY, F.; REED, R. Single-channel blind estimation of arterial input function and tissue impulse response in DCE-MRI. IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, 2012, vol. 59, no. 4, p. 1012-1021. ISSN: 0018- 9294.

BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; TAXT, T. Precision of DCE- MRI parameter estimates using extended distributed capillary adiabatic tissue homogeneity model. MAGMA – Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 2011, vol. 24, no. 0, p. 18-18. ISSN: 0968- 5243.

JIŘÍK, R.; STANDARA, M.; MALÁ, A.; BARTOŠ, M.; TAXT, T.; STARČUK, Z. Flow Phantom for Validation of Absolute Quantification in Dynamic Contrast- Enhanced MRI. MAGMA – Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 2011, vol. 24, no. 0, p. 247-248. ISSN: 0968- 5243.

KEUNEN, O.; JOHANSSON, M.; OUDIN, A.; SANZEY, M.; ABDULRAHIM, S.; FACK, F.; THORSEN, F.; TAXT, T.; BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; MILETIC, H.; WANG, J.; STIEBER, D.; STUHR, L.; MOEN, I.; RYGH, C.; BJERKVIG, R.; NICLOU, S. Anti- VEGF treatment reduces blood supply and increases tumor cell invasion in glioblastoma. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2011, vol. 108, no. 9, p. 3749-3754. ISSN: 0027- 8424.

MÉZL, M.; JIŘÍK, R.; BARTOŠ, M.; HARABIŠ, V.; KRATOCHVÍLA, J.; KOLÁŘ, R. Software Package for Dynamic Contrast- Enhanced Ultrasound Imaging. In Abstract Book - 2011 Joint National Ph.D. Conference in Medical Imaging and MedViz Conference. Bergen, Norway: University of Bergen, 2011. p. 120-121. ISBN: 978-82-993786-6- 6.

BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; KEUNEN, O.; TAXT, T. Adaptive Filtering of Dynamic Contrast Enhanced Magnetic Resonance Images. In Abstract Book. Bergen: University of Bergen, 2011. p. 88-88. ISBN: 978-82-993786-6- 6.

KEUNEN, O.; TAXT, T.; BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; THORSEN, F.; JOHANSSON, M.; OUDIN, A.; SANZEY, M.; ABDULRAHIM, S.; FACK, F.; BJERKVIG, R.; NICLOU, S. Multi-modal imaging and pharmacokinetic modeling shed light on mechanism of action of anti- angiogenic therapy in malignant gliomas. Methods and Applications in Bioinformatics: From ideas to results. 2010. s. 3-4.

BARTOŠ, M.; KEUNEN, O.; JIŘÍK, R.; BJERKVIG, R.; TAXT, T. Extension of the standard tissue homogeneity model to fully continous model in dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2010. p. 269-274. ISBN: 978-80-214-4106- 4. ISSN: 1211- 412X.

KOLÁŘ, R.; JIŘÍK, R.; HARABIŠ, V.; MÉZL, M.; BARTOŠ, M. Advanced Methods for Perfusion Analysis in Echocardiography. Physiological Research, 2010, vol. 59, no. Suppl 1, p. S33 (S41 p.)ISSN: 0862- 8408.

HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; BARTOŠ, M. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ č. 2559/2009 " Metody lícování obrazů lékařských zobrazovacích modalit". 1. 2010. s. 1-5.

JIŘÍK, R.; BARTOŠ, M.; STANDARA, M.; TAXT, T. Regularized multichannel estimation of arterial input function in dynamic contrast- enhanced MRI. In Contrast-Enhanced Biomedical Imaging. Book of abstracts of the 12th bi-annual conference on contrast agents and multimodal molecular imaging. Mons, Belgium; 2010. European Magnetic Resonance Forum (EMRF), 2010. p. 43-44. ISBN: 978-80-214-4106- 4.

JIŘÍK, R.; BARTOŠ, M.; STANDARA, M.; TAXT, T. Blind Multichannel Estimation of Arterial Input Function in Dynamic Contrast- Enhanced MRI. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno University of Technology, 2010. p. 373-377. ISBN: 978-80-214-4106- 4.

HARABIŠ, V.; BARTOŠ, M.; KOLÁŘ, R. Registration of Ultrasound Contrast Images for Perfusion Analysis. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany. Mnichov: Springer, 2009. p. 1147-1150. ISBN: 978-3-642-03881- 5.

BARTOŠ, M. Perfusion analysis in T1-weighted dynamic contrast- enhanced MRI. In Proceedings of the 15th Conference Student EEICT 2009. Brno: Novpress, 2009. p. 310-314. ISBN: 978-80-214-3870- 5.

BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R. Comparison of non-blind and blind deconvolution by the richardson- lucy algorithm in MR perfusion. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, vol. 19, no. 1, p. 47-48. ISSN: 1211- 412X.

BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R. Measurement of SonoVue TM Properties for Quantitative Contrast Ultrasonic Imaging. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, vol. 19, no. 1, p. 22-22. ISSN: 1211- 412X.

Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Dvořák

Jméno: 
Jiří
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Jiří Dvořák
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
analysis of medical images, stochastic geometry, stereology, statistical inference for spatial and space-time point processes
Odborné zájmy (česky): 
analýza medicínských obrazů, stochastická geometrie, stereologie, statistika pro prostorové a časoprostorové bodové procesy
Kontakty
Místnost: 
23
Linka: 
2864
Mail: 
dvorak
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~dvorak/
Podrobnosti o doktorském studiu
Externí školitel: 
RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Statistical inference for spatial point processes
Téma práce (česky): 
Statistika prostorových bodových procesů
Úvazek: 
30%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Pravděpodobnost a matematická statistika
Začátek studia: 
01.10.2010
Konec studia: 
09.09.2014
Short CV, together with a list of recent publications and talks
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Beneš

Jméno: 
Miroslav
Titul před jménem: 
RNDr.
Oddělení: 
ZOI
Miroslav Beneš
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
image databases, image registration, image segmentation
Odborné zájmy (česky): 
obrazové databáze, registrace a segmentace obrazu
Kontakty
Místnost: 
23
Linka: 
2864
Mail: 
benem9am
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (česky): 
Vyhledávání v obrazových databázích
Úvazek: 
50%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
29.09.2005
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Spring school of image processing 2010

The Spring School of Image Processing is a popular meeting point of students and researchers from several Czech institutions involved in image processing research as well as guests from abroad. It is held annually by the end of May.

The program of the 6th edition of the Spring School of Image Processing will consist mainly of tutorial talks given by organizers from the Department of Image Processing (ÚTIA) and participating Ph.D. students. More about the program you can find on the web of Image Processing Department.

Intelligent and information technology for information and control systems decision making support

Project leader: Doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): MSMT 69
Duration: 2006 - 2007

Recognition and classification of multidimensional data using information technologies

Project leader: Doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): MSMT 8
Duration: 2004 - 2005

Image Deconvolution Methods using Prior Information

Project leader: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): ASCR and CSIC (Spain) bilateral
Duration: 2009 - 2010

Detection of JPEG image forgeries using passive-blind detection methods

Project leader: Ing. Babak Mahdian, Ph.D.
Department: ZOI
Supported by (ID): P202/10/P509
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2010 - 2011
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation