Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení stochastické informatiky

Vedoucí: 
Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Mail: 
Telefon: 
266052466
Publikace ÚTIA: 
seznam

Oddělení je zaměřeno na výzkum v následujících oblastech matematiky:

  • Stochastická analýza, s důrazem na nekonečně-rozměrné systémy a systémy interagujících částic
  • Striktně stacionární procesy a ergodická teorie
  • Analýza statistických dat se zaměřením na mnohorozměrnou neparametrickou statistiku a na analýzu přežívání
  • Statistická teorie zpracování signálů, speciálně problematika slepé separace signálů

Colloquium of the Department of Stochastic Informatics

03.03.2023 - 14:25

Detaily

Mgr. Pavel Boček
Mgr. Lucie Fajfrová Ph.D.
Raffaele Grande Ph.D.
Prof. RNDr. Jana Jurečková DrSc.
Ing. Tomáš Kouřim
Ing. Martin Kovanda
Mgr. Michal Kupsa Ph.D.
Jan Niklas Latz DSc.
Jarmila Maňhalová
RNDr. Jiří Michálek CSc.
Mgr. Martin Ondreját Ph.D.
Mgr. Iván Leonardo Pérez Cabrera
RNDr. Jan Seidler CSc.
RNDr. Miroslav Šiman Ph.D.
Mgr. Jakub Slavík Ph.D.
Dr. Jan M. Swart
Ing. Petr Tichavský DSc.
Doc. Petr Volf CSc.
Ing. Karel Vrbenský
Období: 2014 - 2016
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrné kvantilové regrese.
Období: 2012 - 2015
Projekt je věnován studiu prahových jevů: jde o náhlé a dramatické změny ve vlastnostech stochastických systémů při přechodu charakteristického parametru prahovou hodnotou. Jsou analyzovány obecné principy a různé formy prahových jevů ve velkých stochastických systémech.
Období: 2010 - 2014
The project is aimed at investigating qualitative properties of stochastic infinite dimensional systems (in particular, stochastic partial differential equations) and at research in infinite dimensional stochastic control theory. More specifically, the following topics will be emphasized: 1.
Období: 2009 - 2011
The aim of the project is to develop several aspects of the theory of Gibbs states and phase transitions of lattice models. Gradient lattice models, where the challenge is to understand the case of non-convex potentials, will be studied by means of multiscale analysis and a refinement of cluster expansions.
Období: 2009 - 2013
The proposed project aims at development of existing methods of blind source separation and blind separation of convolutive mixtures that are important in biomedicine, acoustics and speech processing, and in wireless communications. It will extend previous results of the appplicants in this area.
Období: 2009 - 2011
Recurrence is one of the key concepts in topological dynamics, ergodic and information theories. Especially, limit distributions of return times in dynamical systems and stationary processes have been intensively studied. This field covers fundamental mathematical theorems as well as important apllications, e.g.