Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení adaptivních systémů

Zástupce vedoucího: 
Mail: 
Telefon: 
266052061
286890420
Publikace ÚTIA: 
seznam

Logo of DAS

Oddělení Adaptivních systémů se zaměřuje na výzkum a návrh rozhodovacích systémů, které mění své chování v reakci na chování okolního prostředí. Tato zásadní schopnost adaptovat se zvyšuje efektivnost těchto systémů. Desetiletí výzkumu přinesla řadu koncepčních, teoretických, algoritmických, softwarových a aplikovaných výsledků. Cílem nových výzkumných projektů je rozšíření použitelnosti klasických metod na složitější problémy, případně vývoj zcela nových postupů.

Zkušenosti oddělení AS jsou využívány při řešení národních i mezinárodních výzkumných projektů podporovaných grantovými agenturami i soukromými zdroji. Společným jmenovatelem projektů je vytváření teorie respektující omezenost dostupných výpočetních zdrojů. Tento koncepční problém složitosti je společný pro všechny sledované aplikační oblasti, které zahrnují řízení dopravy pomocí signalizace, řízení technologických procesů, radiační ochranu, nukleární medicínu, analýzu finančních dat, elektronickou demokracii, atd. Zvyšující se složitost řešených problémů je hlavní motivací pro výzkum decentralizovaného řízení rozsáhlých systémů a normativní rozhodování s mnoha účastníky.

03.10.2019 - 13:46

Detaily

13.09.2023
13.9.2023 po těžké nemoci odešel náš vážený kolega a kamarád pan Ing. Jindřich Bůcha, CSc.Bude nám všem velmi chybět..
Ing. Lubomír Bakule CSc.
Ing. Květoslav Belda Ph.D.
Ing. Josef Böhm CSc.
Ing. Antonie Brožová
Ing. Jindřich Bůcha CSc.
Doc. Ing. Kamil Dedecius Ph.D.
Dr. Siavash Fakhimi Derakhshan Ph.D.
Ing. Tatiana Valentine Guy Ph.D.
Ing. Jitka Homolová Ph.D.
Ing. Adam Jedlička
RNDr. Ladislav Jirsa Ph.D.
Ing. Miroslav Kárný DrSc.
Ing. Lenka Kuklišová Pavelková Ph.D.
Ing. Václav Mácha
Bc. Soňa Molnárová
Bc. Pavla Hermína Neuner
Ing. Petr Pecha CSc.
Ing. Marko Ruman
Ing. Tereza Siváková
Doc. Ing. Václav Šmídl Ph.D.
Ing. Ondřej Tichý Ph.D.
Ing. Petr Zagalak CSc.
Období: 2022 - 2026
The aim of the project is to promote understanding of complex interactions and the dynamics of decision making (DM) under complexity and uncertainty. The theory under consideration should be applicable to dynamic DM and interaction within a flat structure without any coordination. It will support modelling a living agent acting within a complex network of interacting heterogeneous agents.
Období: 2020 - 2022
Blind inverse problems (i.e. inverse problems with unknown parameters of the forward model) are well studied for models with uniform grids, such as blind image deconvolution or blind signal separation. Recently, new methods of learning of non-linear problems with differentiable nonlinearities (i.e.
Období: 2018 - 2021
The proposed project aims to contribute to theoretical and algorithmic development of cooperation and negotiation aspects while respecting agent imperfection and deliberation. The targeted solution should be applicable to decentralised dynamic DM under complexity and uncertainty. It will support a single agent acting within a network of strategically interacting agents.
Období: 2018 - 2020
Optimální zpracování distribuované znalosti je klíčové pro strojové učení, zpracování signálů a řízení. Vyžadují jí sítě čidel, chytrých prostředí, autonomní agenti i distribuované infrastruktury (shluky, internet) sloužící internetu věcí. Uzly mohou komunikovat pomocí částečně popsaných pravděpodobnostních distribucí (momenty, atp).
Období: 2018 - 2020
Detekce anomálií je důležitým nástrojem automatického zpracování dat v případech, kdy není u žádných dat známé, do jaké třídy patří (učení bez učitele). Detekce anomálií se snaží nalézt vzorky, které se výrazně liší od většiny a proto jsou potenciálně zajímavé pro další analýzu. V současné době je většina metod založena na jednoduchých mělkých modelech bez jakékoliv složitější hierarchie.
Ing. Antonie Brožová
Ing. Zdenek Junek
Ing. Václav Mácha
Ing. Václav Mácha
Ing. Marko Ruman
Ing. Tereza Siváková
Ing. Vít Škvára
Faculty of applied sciences Ukrainian Catholic University
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
The GAMENET Conference 2019 , 21.11.2019
The aim of this event concluding the second year of COST Action European Network for Game Theory GAMENET is to present, discuss and share the progress on research made in the working groups of GAMENET:
NIPS 2016 Workshop , 09.12.2016
An international workshop in conjunction with the 30th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2016)IMPERFECT DECISION MAKERS: ADMITTING REAL-WORLD RATIONALITYDecember 9, 2016, Barcelona, Spain
ECML Workshop on Scalable Decision Making: Uncertainty, Imperfection, Deliberation , 23.09.2013
An international workshop in conjunction withthe European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML/PKDD 2013)Scalable Decision Making: Uncertainty, Imperfection, Deliberation (...
NIPS Workshop Decision Making with Multiple Imperfect Decision Makers , 16.12.2011
more info: www.utia.cz/NIPSHomeYou are invited to participate in the NIPS Workshop DECISION MAKING WITH MULTIPLE IMPERFECT DECISION MAKERS in conjunction with the 25th Annual Conference on Neural Information Processing Systems, which is...
NIPS Workshop Decision Making with Multiple Imperfect Decision Makers , 10.12.2010
more info: www.utia.cz/NIPSHome NIPS Workshop DECISION MAKING WITH MULTIPLE IMPERFECT DECISION MAKERS at the 24th Annual Conference on Neural Information Processing Systems successfully took place. The Workshop proceedings can be found...
10th International PhD Workshop, Young Generation Viewpoint , 22.09.2009
10th International PhD Workshop, Young Generation Viewpoint took place. Presentations from this workshop are on http://as.utia.cas.cz/phd2009.