Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení matematické teorie rozhodování

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
286581419
Publikace ÚTIA: 
seznam

Výzkumné aktivity oddělení patří do aplikované matematiky. Výzkum je soustředěn do následujících oblastí:

  • optimalizace
  • nehladká analýza
  • diferenciální rovnice
  • variační problémy
  • Bayesovské sítě
  • struktury podmníněné nezávislosti
  • intervalové pravděpodobnosti

Bývalí členové oddělení.

02.01.2023 - 14:55

Detaily

Mgr. Barbora Benešová Ph.D.
Doc. RNDr. Martin Branda Ph.D.
RNDr. Michal Červinka Ph.D.
Prof. László Csirmaz Ph.D.
Dr. Marouan Handa
Ing. Martin Horák Ph.D.
Prof. Radim Jiroušek DrSc.
Prof. RNDr. Michal Kočvara DrSc.
Marie Kolářová
Ing. Václav Kratochvíl Ph.D.
PD Dr. Stefan Krömer
Prof. RNDr. Martin Kružík Ph.D. DSc.
Mgr. Alexej Moskovka
Doc. Ing. Jiří Outrata DrSc.
Mgr. Miroslav Pištěk Ph.D.
Ing. Martin Plajner Ph.D.
Ing. Martin Rod
RNDr. Tomáš Roubal Ph.D.
Ing. Issam Salman
RNDr. Milan Studený DrSc.
Ing. Marek Tyburec Ph.D.
Doc. Ing. Jan Valdman Dr.
Ing. Jiří Vomlel Ph.D.
Období: 2017 - 2018
Vícehodnotové výrokové logiky představují důležitou rodinu neklasických logik, jejichž přirozená sémantika používá více než jen dvě klasické pravdivostní hodnoty pravda/nepravda. Studium těchto logik je stimulováno vzájemně prospěšnými vztahy s dalšími matematickými disciplínami, jako jsou univerzální algebra, topologie a teorie modelů, her a kategorií.
Období: 2017 - 2019
Nové rovnovážné modely v ekonomii a mechanice budou popsány zobecněnými diferenciálními rovnicemi (angl. EGEs) a důkladně analyzovány. Jejich hlavním charakteristickým rysem je přítomnost nehladných a mnohoznačných zobrazení. Budeme studovat různé koncepty řešení systémů těchto zobecněných rovnic a jejich relevanci pro uvažované specifické problémy.
Období: 2017 - 2019
V projektu budeme modelovat individuální rozhodování jedinců, jež je určující pro analýzu mikroekonomických vztahů. Navážeme na dlouhotrvající diskusi tranzitivity preferencí, jednoho ze základních axiomů teorie očekávané utility. Navrhneme teorii rozhodování s netranzitivními preferencemi a prozkoumáme její vztah ke již existujícím teoriím tohoto typu.
Období: 2016 - 2018
Přesný popis komplexního termodynamického chování pevných látek vyžaduje použití účinných metod pro řešení svázaných sytémů nelineárních parciálních diferenciálních rovnic. Tyto systémy popisují vývoj chování materiálu a zahrnují i konstitutivní vztahy. V mnoha případech lze vzniklé matematické úlohy popsat pomocí variačních formulací s použitím uložené energie a disipačních potenciálů.
Období: 2016 - 2019
Substructural logics are formal reasoning systems that refine classical logic by weakening the structural rules in Gentzen sequent calculus. While classical logic generally formalises the notion of truth, substructural logics allow to handle notions such as resources, vagueness, meaning, and language syntax, motivated by studies in computer science, epistemology, economy, and linguistics.
4th Workshop on Variational Analysis and Optimization , 17.02.2017
Workshop on Variational Analysis and Optimization is an annual workshop organized by members of the Czech Academy of Sciences. It is an informal meeting of people interested in various topics of optimization theory. It combines a...
Winter school of MTR, 2017 , 27.01.2017
January 29 - February 2, Mariánská, Czech RepublicThe Winter School of Department of Decision-Making Theory is a popular meeting point of students and researchers from the department and other colaborating researchers from several Czech...
BELIEF'16 , 21.09.2016
The theory of belief functions, also referred to as evidence theory or Dempster-Shafer theory, is a well established general framework for reasoning with uncertainty, with well understood connections to other frameworks such as probability...
IGAIA IV , 13.06.2016
The fourth conference on Information Geometry and its Applications will be held on June 13-17, 2016, at Liblice Castle in Czech Republic. It is organized by the Institute of Information Theory and Automation of the Czech Academy of...
Information Geometry and its Applications IV , 12.06.2016
About the ConferenceThe fourth conference on Information Geometry and its Applications will be held on June 12-17, 2016, at Liblice Castle in Czech Republic. It is organized by the Institute of Information Theory and Automation of the...
WUPES'15 , 19.06.2015
Série workshopů o zpracování neurčitosti (WUPES) se koná v České republice každé tři roky již od roku 1988. Proceedings z posledních ročníků lze najít na jejich webových stránkách ( WUPES'12, WUPES'09 a WUPES'06). V duchu...
Spring School on Variational Analysis 2015 , 19.04.2015
Na základě dlouholeté tradice, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a Ústav teorie Informace a automaticaze Akademie věd společně organizují již 43. ročník jarní školy variační analýzy. Škola se koná v horské chatě v Pasekách...
ManyVal 2013 , 04.09.2013
ManyVal is a series of international workshops on the logical and algebraic aspects of many-valued reasoning. The aim of the workshops is to gather both established and young researchers sharing an interest for a specific topic....
WUPES'12 - 9th Workshop on Uncertainty Processing. , 12.09.2012
A series of Workshops on Uncertainty Processing (WUPES) has been held in the Czech Republic every third year since 1988. Like the previous meetings the forthcoming Workshop will foster creative intellectual activities and the exchange of...
Measure Concentration Minischool , 22.08.2012
organized by F. Matúš Institute of Information Theory and Automation, Prague Room 25, UTIA AVCR, Pod Vodárenskou věží 4, 18000 Praha 8
21.06.2023
Prezident republiky Petr Pavel předal ve středu 21. června ve Velké aule Karolina jmenovací dekrety novým profesorkám a...
25.11.2022
Stážisté Adam Hobza, Ondřej Vašátko a Tadeáš Zíka se umístili na třetím místě ve vědní oblasti o neživé přírodě na...
16.10.2018
Doc. Ing. Jiří V. Outrata, DrSc. obdržel  Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a...
15.02.2013
Doc. Ing. Jiří Outrata, DrSc. byl jmenován čestným hostujícím profesorem na Univerzitě v Ballaratu, v Austrálii....
21.05.2009
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým...
23.09.2007
Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana převzal 24. září 2007 doc. Jiří V. Outrata. Nejlepších výsledků dosáhl v...
31.12.2004
Hlávkovu cenu pro mladé vědecké pracovníky získal v roce 2005 Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D. z Ústavu teorie informace a...
31.12.2002
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým...